Kvalitet - vem bestämmer?

Vad är bra eller dålig kvalitet? Vem avgör?

Ja, så är det - trots våra ständiga kommentarer om "bra" eller "dåligt". Om jag köper en klocka för 200:- som går sönder om ett år så tycker jag kanske att det är okej. Men om jag köper en klocka för 20.000:- som oxå går sönder efter ett år så skulle jag personligen beteckna detta som "dålig kvalitet", trots att de "inneboende egenskaperna" ju är - i princip - identiska i bägge uren.

I detta resonemang har jag låtit mina ekonomiska ramar bestämma om det är bra eller dålig kvalitet. I ett företags intresse handlar det om att leverera rätt kvalitet; i förhållande till pris, leveranssäkerhet, användningsområde, livslängd, etc. Listan kan göras oändlig! Men den kan också vara oerhört precis; det handlar om hur skickliga ni är att ta reda på vad kunden vill ha.