Ledningssystem

Ledningssystem. Hur många gånger hör vi inte detta ord, och hur sällan kan vi få det förklarat för oss? Kvalitetsledningssystem, miljöledningssystem, etc.

Jag föredrar "Ledningssystem för Kvalitet", "Ledningssystem för Verksamheten" eller "Ledningssystem för Miljö".

Ett systematiskt sätt att leda något. Låter det bättre? Ja, så var det ju detta med "systematiskt". Det är inte svårt, den som försöker tuta i dig detta har bara ett behov av att vara märkvärdig!

Vad som krävs är kunskap, lite pappersexercis, bra verktyg och idogt arbete. "Systematiskt arbete" innebär att man ska:

  • kolla behov
  • planera hur behovet ska uppfyllas
  • utför jobbet efter bästa förmåga
  • ta reda på hur det har gått
  • rätta till det som inte visade sig vara någon bra idé
  • börja om...

Det bästa av allt är att det är både roligt, intressant och mycket givande att arbeta med ständiga förbättringar - för det är helt enkelt därför man ska arbeta "i" eller "med" ett ledningssystem.

Jag har specialiserat mig på att förmedla meningen med att arbeta med ex. ISO 9001. Och det är inte för att få ett certifikat att rama in och hänga på väggen, även om detta naturligtvis också fyller sin funktion.
Jag leder er genom detta, i mångt och mycket fascinerande, arbete för att nå nya höjder - såväl professionellt som personligt! Detta är inte en kostnad, detta är en investering i konsten att leverera det som är viktigt för verksamheten.

Kom ihåg; de som lyckas är de som har ordning på torpet!