Vad vi erbjuder

Det handlar om företagets trovärdighet

Alla företag och organisationer leds på något sätt; formellt och/eller informellt och ibland med väldigt enkla medel - annars kan inte verksamheten fungera. Inom alla arbetsormåden finns det också lagar och förordningar som styr vårt arbete, vissa områden är hårt reglerade medan andra är ganska fria. Hur väl ert företag sköts visar sig tydligt i värdet av ert varumärke.

Kvalitet och miljö

Kvalitets- och miljöarbetet kan kännas betungande - men resultatet låter inte vänta på sig. Den ordning som ett strukturerat och väl dokumenterat ledningssystem skapar är inte bara en bra och stabil grund för en effektiv vardag, den ger också klara konkurrensfördelar. Börja idag!

Vi informerar, utbildar och assisterar vid planerings- och genomförandefasen utav ledningssystem såsom ISO 9001 och 14001, OHSAS 18001, EMAS, FN Global Compact, Fairtrade, KRAV, etc. Jag kan rekommendera er vilken standard som passar just er verksamhet bäst.

Tjänster

Företagets spetskompetens är företagsanpassad rådgivning och utbildning med fokus på:

  • CSR - Hållbar Utveckling
  • Kvalitets- och Miljöledning
  • Intern revision av ledningssystem
  • Etisk/grön upphandling
  • Risk Management
  • Krishantering